Text o návratu tramvají na Václavské náměstí vznikl v květnu roku 2003 jako diplomová práce na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Proto používá dopravní i ekonomická data platná pro období první poloviny roku 2003. Celkový rozsah práce je 150 stran textu (formát A4) a 30 výkresů (formát cca A2). Všechny součásti práce jsou na těchto stránkách prezentovány ve formátu pdf. K dispozici jsou také dvě sady fotografií (Václavského náměstí a provozu pražské MHD po povodních) a prezentace celé práce v programu Powerpoint. Všechny soubory na těchto stránkách je možné stahovat pro vlastní potřebu (rozsah souborů je cca 170 MB, pouze výkresy pak zaujímají cca 100 MB), jejich případné další šíření je ale možné jen po konzultaci s autorem na mailové adrese Subrt.Martin@seznam.cz.