Textová část

Veškeré texty jsou uloženy ve formátu PDF.

Úplný text práce:

 • Kompletní text diplomové práce (152 stran) - 13,8 MB
 • Text práce po jednotlivých kapitolách:

 • Prohlášení, abstrakt, poděkování, obsah, seznam zkratek, předmluva, úvod (kapitola 0) - 1,15 MB
 • Historický vývoj Václavského náměstí s důrazem na dopravu (kapitola 1) - 1,91 MB
 • Václavské náměstí současnosti (kapitola 2) - 5 MB
 • Dopravní obslužnost v okolí Václavského náměstí (kapitola 3) - 3,11 MB
 • Další dopravní problémy způsobené zrušením tramvajové dopravy v centru Prahy (kapitola 4) - 150 KB
 • Návrh a posouzení variant obnovy tramvajových tratí v centru (kapitola 5) - 255 KB
 • Problematické aspekty návratu tramvají do centra Prahy (kapitola 6) - 2,02 MB
 • Dopravní obslužnost v okolí Václavského náměstí při realizaci varianty 1 (kapitola 7) - 341 KB
 • Návrh řešení vzhledu plochy Václavského náměstí dle varianty 1 (kapitola 8) - 104 KB
 • Závěr, seznam příloh (kapitola 9) - 95 KB
 • Seznam použité literatury - 72 KB